Dé online shop van uitgeverij Vipmedia
Klantenservice: +31 (0)76 530 17 17

Retourneren

Kan ik mijn bestelde artikelen retourneren?

Ja, je kunt (on)beschadigde artikelen tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan met een heldere omschrijving van de reden, contactgegevens in de originele c.q. in deugdelijke verpakking. Eventuele breuk of schade van het artikel als gevolg van het retour zenden komt ter verantwoording van de koper. Daarom adviseren wij u op het postagentschap altijd om een traceercode en een verzendbewijs te vragen en deze goed te bewaren.

Wat zijn de voorwaarden om mijn artikel te retourneren?

Bij de aankoop van artikelen heeft de koper wettelijkerwijs de mogelijkheid gedurende 14 dagen de bestelling te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de koper. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de bovengenoemde instructies (omschrijving, contactgegevens).

Wat is het retouradres?

Artikelen kunnen worden geretourneerd naar:

Vipmedia
Burg. Krollaan 14
5126 PT Gilze

Heb je vragen over je levering? Bel dan naar: +31 (0)76 8507018

Je ben nu ingeschreven voor speciale aanbiedingen